Verkeersbesluit: Reserveren van acht parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de parkeerkoffer naast het gemeentehuis aan de Aardamseweg 4 in Ter Aar

Aanvraag voor verkeersbesluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:   1.dat er acht parkeerplaatsen in de parkeerkoffer naast het gemeentehuis aan de Aardamseweg 4 in Ter Aar worden gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen, door het plaatsen van 4 borden E8c uit bijlage 1 van het RVV1990 met onderborden “alleen opladen elektrische voertuigen” en OB504+ bijbehorende markering; 2.Bovengenoemde maatregelen uit te voeren overeenkomstig bij dit besluit behorende situatieschets. Aldus besloten te Nieuwkoop 5 februari 2024 Namens burgemeester en wethouders van Nieuwkoop, Ariaan van der Vlugt Afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte Bezwaar Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten; 1.de naam en het adres van de indiener, 2.de dagtekening, 3.een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en 4.de gronden van het bezwaar. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan de gemeente Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u wel de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt. Het besluit ligt gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij het klantcontactcentrum, Teylersplein 1 te Nieuwveen. Situatieschets reserveren van acht parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen aan op het parkeerterrein:

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Nieuwkoop. Bekijk alle Bekendmakingen Nieuwkoop in .

https://nieuwkoopkrant.nl/bekendmakingen-nieuwkoop/

Deel dit bericht:

Redactie Nieuwkoopkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Nieuwkoopkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Nieuwkoop.

Gerelateerde berichten