GEMEENTEBLADVerlenging beslistermijn Meije 86 in Nieuwkoop (kern Meije) - het graven van een watergang t.b.v. erfafscheiding en waterhuishouding erf

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Meije 86 in Nieuwkoop (kern Meije) - zaaknummer Z2024-00000193 - aanvraag omgevingsvergunning voor het graven van een watergang t.b.v. erfafscheiding en waterhuishouding erf - beslistermijn is verlengd met een periode van zes weken - verzonden 27 februari 2024.Wij hebben de beslistermijn met 6 weken verlengd, omdat wij meer tijd nodig hebben voor de inhoudelijke beoordeling. U kunt geen bezwaar maken tegen de verlenging van de beslistermijn. Zodra de beoordeling van de aanvraag is afgerond, zullen wij een besluit – vergunning of weigering – nemen. Het besluit wordt kenbaar gemaakt in ons digitale gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl). U kunt bezwaar maken of beroep indienen nadat wij een besluit hebben genomen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Nieuwkoop. Bekijk alle Bekendmakingen nieuwkoop in .

https://nieuwkoopkrant.nl/bekendmakingen-nieuwkoop/

Deel dit bericht:

Redactie Nieuwkoopkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Nieuwkoopkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Nieuwkoop.

Gerelateerde berichten