Gemeente Stichtse Vecht - ontvangst Aanvraag omgevingsvergunning Laag-Nieuwkoop 36, 3628GC Kockengen - Sloop/Nieuwbouw woning Laag Nieuwkoop 36 Kockengen

Aanvraag voor bouwvergunning

Datum ontvangst: 28 december 2023 Zaaknummer: Z2023-00002513 Deze bekendmaking is alleen bedoeld om u te informeren over de ontvangst van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Als er een besluit is genomen wordt dit opnieuw bekendgemaakt in het Gemeenteblad. Dan kunt u eventueel tegen het besluit bezwaar maken. Procedure Bij de voorbereiding van het besluit wordt de reguliere procedure gevolgd. Dat betekent dat de gemeente Stichtse Vecht binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit neemt. Deze termijn kan één keer worden verlengd met zes weken. De eventuele verlenging van de beslistermijn en het uiteindelijke besluit op de aanvraag worden bekendgemaakt in het Gemeenteblad. Vanaf het moment van verzending van het besluit heeft u zes weken om bezwaar te maken. Inzien U kunt de aanvraag inzien op het gemeentekantoor in Maarssen. Ook het besluit op de aanvraag kunt u na de bekendmaking in het Gemeenteblad inzien op het gemeentekantoor in Maarssen. Voor het inzien van de aanvraag en voor inzien van het eventuele besluit moet u eerst een afspraak maken via info@stichtsevecht.nl of via telefoonummer 14 0346. •het bouwen van een bouwwerk

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Nieuwkoop. Bekijk alle Bekendmakingen Nieuwkoop in .

https://nieuwkoopkrant.nl/bekendmakingen-nieuwkoop/

Deel dit bericht:

Redactie Nieuwkoopkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Nieuwkoopkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Nieuwkoop.

Gerelateerde berichten