Evenementenvergunning verleend - Julianalaan 1a in Nieuwkoop - het organiseren van een zwemloop, 7 april

Aanvraag voor evenementenvergunning

Julianalaan 1a in Nieuwkoop - Z2023-00002711 - evenementenvergunning voor het organiseren van een zwemloop, op 7 april van 8.00 tot 12.00 uur is verleend - verzonden 8 januari 2024. Inzage De afgehandelde aanvraag kunt u inzien door middel van het sturen van een mail naar mailboxAPV@nieuwkoop.nl. Bezwaar Bent u het niet eens met dit besluit, dan heeft u vanaf 10 januari 2024 zes weken de tijd om bezwaar in te dienen. Ook andere belanghebbenden kunnen dit doen. Het bezwaarschrift dient u in bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, postbus 1, 2460 AA Ter Aar. In het bezwaarschrift staan uw naam, adres, telefoonnummer, datum bezwaarschrift, datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. U ondertekent het bezwaar. Het bezwaarschrift dient u schriftelijk in, per post of online via onze website. Maakt u online bezwaar, dan geldt uw DigiD als handtekening. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Voorlopige voorziening Wanneer u de werking van dit besluit op korte termijn wilt tegenhouden, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Ook andere belanghebbenden kunnen dit verzoek doen. Dit kan alleen als er op tijd een bezwaarschrift is ingediend. Het verzoek wordt ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Nieuwkoop. Bekijk alle Bekendmakingen Nieuwkoop in .

https://nieuwkoopkrant.nl/bekendmakingen-nieuwkoop/

Deel dit bericht:

Redactie Nieuwkoopkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Nieuwkoopkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Nieuwkoop.

Gerelateerde berichten