Besluit op aanvraag nummeraanduiding Nieuwkoop, Nieuwveenseweg 32A

Aanvraag voor overig

Nieuwveenseweg 32A, Nieuwkoop – de nummeraanduidingn32A is toegekend aan het gesplitste bedrijfspand – verzonden 21 februari 2024. Inzage U kunt de documenten inzien door een mail te sturen naar mailboxAPV@nieuwkoop.nl. Niet eens met de beslissing Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. Voorwaarden voor het indienen van bezwaar: 1.Het moet schriftelijk ingediend worden, per post of online via onze website. 2.U richt het bezwaar aan het college van burgemeester en wethouders. 3.In het bezwaar staan uw naam, adres en telefoonnummer. 4.In het bezwaar staat waarom u het niet eens bent met het besluit. 5.Op het bezwaar staat een datum. 6.In het bezwaar noemt u het besluit waartegen u bezwaar maakt. 7.U ondertekent het bezwaar. Maakt u online bezwaar, dan geldt uw DigiD als handtekening. Als u de behandeling van uw ingediende bezwaar niet af kunt wachten, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als u ook op tijd een bezwaarschrift heeft ingediend.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Nieuwkoop. Bekijk alle Bekendmakingen Nieuwkoop in Nieuwkoop.

https://nieuwkoopkrant.nl/bekendmakingen-nieuwkoop/

Deel dit bericht:

Redactie Nieuwkoopkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Nieuwkoopkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Nieuwkoop.

Gerelateerde berichten